Hướng dẫn cập nhật mức độ quan trọng cho thông báo nội bộ

Phần mềm giúp người quản lý gửi thông báo quan trọng tới nhân viên trong công ty mà không cần sử dụng tới ứng dụng khác

1. Cập nhật nhanh mức độ quan trọng của thông báo

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh công cụ bên trái màn hình

Bước 3: Tích vào dấu sao để đánh dấu quan trọng hoặc bỏ tích dấu sao để đánh dấu Bình thường.

2. Cập nhật trong giao diện chi tiết

Bước 1: Chọn thông báo muốn thay đổi mức độ quan trong

Bước 2: Chọn Mức độ quan trọng để thực hiện cập nhật

Bước 3: Chọn Lưu thay đổi để cập nhật thành công.

Last updated