Thêm mới một khu vực trên cây đơn vị người dùng

Hướng dẫn cách thêm mới một khu vực trên cây đơn vị người dùng

Một khu vực trên cây đơn vị người dùng có thể hiểu như một Chi nhánh hoặc một Phòng ban lớn trong công ty. Trong khu vực sẽ có các khu vực con nhỏ hơn và các bộ phận. Để thêm một khu vực trên cây đơn vị người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Bấm phải chuột vào “Tất cả” → chọn Thêm khu vực.

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin và bấm Hoàn thành để xác nhận

Ở trường Giám sát có thể chọn “Có” hoặc “Không” để bật tính giám sát nhân viên trong khu vực.

Trường hợp anh/chị muốn tạo thêm một khu vực con của khu vực đã có sẵn thực hiện như sau:

Bước 1: Bấm phải chuột vào khu vực cần thêm khu vực con → chọn Thêm khu vực con.

Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin và bấm Hoàn thành

Last updated