Tổng quan Phân hệ Sale trên phần mềm Fastwork

FASTWORK SALE LÀ GÌ ?

FastWork SALE là ứng dụng Quản lý bán hàng với có các nghiệp vụ:

 • Quản lý bán hàng: Quản lý đơn đặt, đơn bán. Tính toán, cập nhật realtime doanh thu/ công nợ, theo dõi quá trình xuất kho, thanh toán các đơn hàng. Liên kết FastWork CRM giúp quản lý đơn hàng theo khách hàng.

 • Quản lý mua hàng: Lập kế hoạch mua hàng, quản lý các đơn đặt mua – phiếu đặt mua, theo dõi quá trình nhập hàng về bằng việc khai báo các phiếu mua hàng và theo dõi quá trình mua hàng tập trung trên phần mềm.

 • Quản lý kho hàng: Quản lý tập trung các kho hàng, kho tổng, kho chi nhánh. Kiểm soát việc xuất – nhập tồn, kiểm tồn, chuyển hàng giữa các kho bằng các phiếu nhập – phiếu xuất – phiếu chuyển kho.

 • Quản lý hàng hóa: Quản lý danh mục hàng hóa. Khai báo danh mục hàng hóa đầy đủ chi tiết theo SKU, theo các hình thức đóng gói, đơn vị tính, đơn vị quy đổi, giá nhập/ giá bán… kèm thông số tồn được cập nhật realtime.

Quản lý thông tin hàng hóa & kho hàng

 • Quản lý danh mục hàng hóa thuận tiện, khai báo hàng ngàn mã sản phẩm khác nhau được phân loại theo danh mục & nhóm hàng.

 • Cập nhật, khai báo danh mục hàng hóa đầy đủ, chi tiết theo SKU (thuộc tính sản phẩm), theo hình thức đóng gói…

 • Cập nhật giá nhập/ giá bán, tồn kho sản phẩm theo thời gian thực.

 • Quản lý kho hàng: kho tổng, kho chi nhánh, theo dõi tồn kho, nắm bắt hàng tồn để bổ sung hàng hóa kịp thời.

 • Dễ dàng kiểm kho định kỳ, chuyển tồn giữa các kho, xuất tồn theo SKU.

 • Theo dõi quá trình xuất – nhập hàng bằng các phiếu online ngay trên phần mềm.

Quản lý & xử lý hệ thống đơn hàng trực tuyến

 • Tính năng đặt hàng:

 • Quy trình khép kín từ tạo đơn đến xử lý đơn hàng. Hỗ trợ đặt đơn nhanh chóng

 • Báo cáo số liệu thực bán để thống kê doanh thu/ công nợ phải thu

 • Theo dõi quá trình xuất kho, thanh toán của đơn hàng

 • Liên kết tính năng Quản lý khách hàng trên FastWork CRM để tạo trực tiếp đơn hàng từ báo giá, hợp đồng, ..

 • Hỗ trợ tìm kiếm đơn đặt hàng theo khách hàng, mã đơn & theo bộ lọc thời gian (ngày tạo đơn)

 • Tính năng đặt mua:

 • Lập kế hoạch mua hàng. Quản lý danh sách đơn đặt mua & đơn thực mua.

 • Lập và phê duyệt các phiếu mua hàng, theo dõi quá trình mua hàng/ nhập hàng theo đơn.

 • Thống kê, cập nhật realtime báo cáo mua hàng, công nợ phải trả.

Hệ thống báo cáo bán hàng, tồn kho realtime

 • Ghi nhận các hoạt động cung ứng hàng hóa hàng ngày bằng phiếu online gồm:

 • Phiếu nhập kho

 • Phiếu xuất kho

 • Phiếu chuyển kho

 • Thông tin đính kèm hình ảnh chi tiết

 • Theo dõi hàng tồn tại từng kho

Hệ thống báo cáo trực quan nguồn doanh thu

 • Báo cáo doanh thu theo từng khách hàng, danh sách các khách hàng có phát sinh doanh thu mới trong ngày.

 • Báo cáo số lượng đơn hàng & doanh thu theo từng nhân viên, liệt kê nhân viên có phát sinh đơn hàng mới trong ngày.

 • Báo cáo doanh thu theo từng mã sản phẩm, tổng số lượng bán ra – tiền hàng – chiết khấu – doanh thu.

 • Báo cáo doanh thu theo thời gian. Tùy chỉnh thời gian xem thống kê, báo cáo chi tiết các thông tin về đơn hàng, tiền hàng, phí giao hàng, doanh thu, thuế…

 • Đa dạng hệ thống báo cáo dạng biểu đồ & danh sách, trực quan, dễ theo dõi.

Quản lý tình hình kinh doanh real-time trên app di động

 • CEO Dashboard tổng hợp đầy đủ thông tin về: Tổng doanh số, Tổng doanh thu, Số lượng đơn bán, hợp đồng, cơ hội bán hàng, khách hàng, cơ hội khách hàng ngay trên app di động.

 • Báo cáo hoạt động kinh doanh theo 3 nhóm: Hôm nay, Hôm qua, Tháng này.

Last updated