Cách chuyển trạng thái/loại hồ sơ nhân sự

Với các hồ sơ đã nhập lên hệ thống, anh/chị muốn chuyển loại hồ sơ nhân sự thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Chọn hồ sơ nhân sự cần chuyển

Bước 4: Ở tab Thông tin nhân sự chọn lại loại hồ sơ nhân viên

Bước 5: Chọn loại hồ sơ cần chuyển sang và ấn Lưu để lưu lại thông tin

Last updated