Khóa tài khoản người dùng trên hệ thống

Hướng dẫn cách khóa một tài khoản người dùng trên hệ thống Fastwork

Khi người dùng tạm nghỉ hoặc nghỉ việc nhưng quản lý vẫn cần tra cứu các thông tin người đó. Quản lý có thể khóa tài khoản người dùng để nhân viên không thể đăng nhập được vào hệ thống.

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Chọn tài khoản cần khóa

Cách 1: Chọn cây đơn vị, chọn user cần khóa → click chuột phải → chọn Khóa tài khoản → Chọn Đồng ý để xác nhận khóa

Cách 2: Tích vào ô tài khoản cần khóa → chọn Quản trị → chọn Khóa tài khoản → Nhập Lý do khóa để lưu lại thông tin → chọn Đồng ý để xác nhận khóa

Với 1 tài khoản người dùng bị khóa, các thông tin liên quan vẫn hiển thị đầy đủ trên hệ thống để thực hiện tra cứu, tìm kiếm thông tin khi cần

Sau khi khóa tài khoản người dùng, anh/chị có thể thực hiện nhập thông tin Ngày dừng chấm công để cập nhật thông tin. Tài khoản bị khóa và có cập nhập ngày dừng chấm công, phần mềm sẽ tự động chuyển trạng thái bên Thông tin nhân sự thành Nghỉ việc và ngày nghỉ việc được xác nhận là ngày dừng chấm công đã cập nhật

Last updated