Hướng dẫn thêm/thay đổi người thực hiện vào công việc

Để thêm/ thay đổi người thực hiện vào công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

1.1. Hướng dẫn thêm/ thay đổi người thực hiện trên một công việc

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thay đổi người thực hiện

Bước 3: Chọn "Bạn muốn thay đổi người thực hiện" -> tích chọn thành viên thực hiện thành viên thực hiện công việc

1.2. Hướng dẫn thêm/ thay đổi người thực hiện trên nhiều công việc

Tại đây

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thay đổi người thực hiện

Bước 3: Nhấn vào chữ (i) góc phải bên trên để mở giao diện người thực hiện

Bước 4: Nhấn vào dấu cộng đầu tiên để thêm người thực hiện

Bước 5: Tích lựa chọn người thực hiện và ấn Chọn

Last updated