Hướng dẫn nhân viên tự theo dõi KPI của cá nhân

Bước 1: Tại giao diện chính chọn dấu 3 gạch ngang

Bước 2: Từ mục Cá nhân ⇒ chọn KPI

Bước 3: Để thay đổi năm để xem chọn vào hình cái phễu

Bước 4: Chọn vào năm để xem

Last updated