Hướng dẫn xem thông báo nội bộ

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM → chọn Thông báo nội bộ.

Bước 2: Tại giao diện thông báo chọn thông báo cần xem

Có thể xem thông tại mục bàn làm việc.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chọn 3 ngạch góc phải

Bước 2: Tại mục OFFICE+ → chọn Thông báo nội bộ

Bước 3: Tại giao diện thông báo chọn thông báo cần xem.

Thông báo chưa được xem có màu đậm hơn, cỡ chữ lớn hơn.

Last updated