Hướng dẫn nhập dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay lên phần mềm Fastwork

Nếu doanh nghiệp anh/ chị có một khối lượng lớn đội ngũ nhân viên không có smartphone, không thể thực hiện chấm công bằng phần mềm Fastwork.

Anh/ chị có nhu cầu tích hợp dữ liệu lên cùng hệ thống để quản lý tập trung và tính lương cho nhân viên

Fastwork hỗ trợ tính năng nhập dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay lên phần mềm.

Với một nhân viên chỉ áp dụng một hình thức chấm công dùng phần mềm hoặc máy chấm công vân tay

1. Cấu hình cho phép nhập dữ liệu

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Cài đặt chung

Bước 3: Chọ Cho phép nhập excel hoạt động chấm công nhân viên bảng chấm công

-> chọn Lưu để lưu lại cấu hình

2. Thực hiện cập nhật công làm việc cho nhân

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng chấm công

Bước 2: Chọn Tiện ích -> chọn Nhập excel hoạt động chấm công nhân viên

Bước 3: Để thực hiện nhập được dữ liệu anh/ chị thực hiện tải file mẫu để nhập đúng theo trường thông tin quy định của phần mềm

Bước 4: Nhập dữ liệu vào file excel

  • Mã nhân viên: là ID đăng nhập của nhân viên trên phần mềm FastWork (bắt buộc phải nhập)

  • Tên nhân viên: Tên hiển thị của nhân viên (không bắt buộc)

  • Thời gian: Thời gian chấm công vào-ra xuất ra từ máy chấm công vân tay

Định dạng thời gian: tháng/ngày/năm giờ vào ra (AM hay PM)

Ví dụ:

  • Chấm công vào 06:50:00 ngày 01/04/2021 -> nhập: 01/04/2021 06:50:00 AM

  • Chấm công ra 18:50:00 ngày 01/04/2024 -> nhập: 01/04/2021 06:50:00 PM

Bước 5: Sau khi điền đủ thông tin thực hiện tải file dữ liệu lên hệ thống

  • Dữ liệu nhập lên thành công anh/ chị sẽ thấy xuất hiện giao diện thông báo. Bạn có thể click để xem chi tiết

  • Thông tin đã được nhập lên hệ thống:

  • Dữ liệu hiển thị trên bảng công tương ứng thời gian đã nhập

Last updated