Cách theo dõi, quản lý các văn bản đi

Để xem tất các các văn bản đi hiện đang có trên hệ thống thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ Chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn Văn bản đi – Để xem chi tiết nhấn vào chi tiết một văn bản để xem

Lọc theo thời gian: Mọi lúc, hôm qua, tháng trước, tuần trước

Ngoài ra, còn có thể lọc theo Loại văn bản, mức độ khẩn cấp, mức độ bảo mật hay tình trạng xử lý và người tạo văn bản.

Last updated