Cách thêm mới danh mục các loại văn bản

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Văn bản ⇒ chọn Loại văn bản

Cách thêm trực tiếp: Nhấn vào nút Thêm mới, điền các thông tin cần thiết và Lưu lại

Cách thêm bằng file Excel: Vào Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu để lấy file excel mẫu về điền vào và upload lên lại hệ thống

Tải file mẫu về ở đây:

Chọn file để upfile lên ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒chọn Vui lòng tải file để hoàn tất

Last updated