Cách xóa giai đoạn trong quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Phân quyền trong hợp đồng để phân rõ nhiệm vụ chức năng của mỗi nhân viên tham gia hợp đồng và xác lập quyền hạn trách nhiệm đối với từng công việc

Để phân quyền trong hợp đông bạn thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn Hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình-> chọn Phân quyền

Bước 3: Tích chọn các chức năng ứng với từng Vai trò: Kinh doanh, Hợp đồng, Kế toán, Triển khai, Người theo dõi. Bấm lưu để phân quyền thành công

Last updated