Hướng dẫn trao đổi, tương tác trong dự án

Để trao đổi, tương tác trong dự án FastWork hỗ trợ trên 2 nền tảng Web và Mobile

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn dự án cần trao đổi

Bước 2: Chọn Trao đổi ở thanh menu bên phải màn hình

Bước 3: Nhập nội dung trao đổi, nhấn @tên thành viên để gửi thông báo đến thành viên dự án

  • Nếu cần đính kèm link hoặc file từ máy tính → chọn Đính kèm

  • Sau đó bấm nút Gửi

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính -> chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn dự án

Bước 3: Chọn dự án cần trao đổi

Bước 4: Chọn tab Trao đổi -> nhập nội dung trao đổi, nhấn @tên thành viên để gửi thông báo đến thành viên hoặc @tất cả để gửi đến tất cả thành viên trong dự án

  • Nếu cần đính kèm hình ảnh thì chọn biểu tượng hình ảnh để gửi, hoặc copy đường link file rồi paste trực tiếp vào trong nội dung trao đổi

  • Sau đó nhấn biểu tượng máy bay để gửi nội dung đến thành viên bạn cần trao đổi

Last updated