Hướng dẫn thêm các việc cần làm (Checklist) trong công việc

Để thêm các việc cần làm (Checklist) FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thêm checklist

Bước 3: Chọn việc cần làm, nhập tiêu đề cho công việc -> Chọn Thêm việc cần làm

Bước 4: Nhập các việc cần checklist vào -> chọn Lưu để hoàn tất

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thêm việc cần làm

Bước 3: Nhấp vào dấu (+) dưới góc phải màn hình -> chọn Thêm việc cần làm

Bước 4: Chọn “Thêm mục” phía dưới việc cần làm để thêm các checklist -> Chọn dấu tích (v) ở góc trên bên phải cạnh chữ Thêm mục để lưu lại

Last updated