Hướng dẫn xem và cập nhật thông tin trong lịch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Từ giao diện chọn 3 gạch

Bước 2: Tại mục CRM + -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 3: Chọn Lịch chăm sóc khách hàng cần xem chi tiết

Bước 4: Để sửa thông tin khách hàng, kích chọn vào chi tiết

Bước 5: Nhập thông tin khách hàng cần chỉnh sửa và ấn Lưu để hoàn tất

Last updated