Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các tính năng của module Hồ sơ nhân sự

Hướng dẫn cách phân quyền cho từng đối tượng người dùng

Để một tài khoản có thể truy cập tính năng Hồ sơ Nhân sự trên FastWork anh/chị cần phân quyền truy cập tính năng cho tài khoản đó. Để thực hiện anh/chị làm như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn Phân quyền -> chọn Người dùng

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền chức năng

Bước 4: Ở bên cột “Chức năng” chọn vào Chức năng tương ứng cho phép nhân viên được truy cập

Anh/chị kéo xuống phần Quản lý hồ sơ nhân sự để chọn các chức năng tương ứng

– Chức năng nào được phép truy cập tích (v)

– Chức năng nào không được phép thì bỏ trống, không tích

– Sau khi tích xong các tính năng cho phép truy cập chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated