Hướng dẫn báo cáo kết quả công việc dạng text

Để báo cáo kết quả công việc dang text FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần báo cáo kết quả công việc

Bước 3: Chọn vào Báo cáo để báo cáo kết quả

Bước 4: Nhập vào nội dung báo cáo và nhấn Lưu báo cáo để hoàn tất

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần báo cáo kết quả

Bước 3: Chọn vào dấu (+) phía dưới góc phải màn hình -> chọn Báo cáo công việc

Bước 4: Nhập nội dung cần báo cáo và nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated