Hướng dẫn in phiếu lương

Để in phiếu lương trực tiếp từ phần mềm Fastwork, thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương tháng

Hoặc:

Bước 2: Kích chọn bảng lương cần in dữ liệu

Bước 3: Chọn Bảng lương -> chọn Tiện ích -> chọn In phiếu lương

Bước 4: Thực hiện kết nối máy in và tiến hành in phiếu lương

Last updated