Videos hướng dẫn

Tổng hợp Videos hướng dẫn sử dụng phần mềm FastWork

Để xem đầy đủ video HDSD của FastWork, bạn truy cập kênh Youtube: FastWork Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp Playlist hướng dẫn sử dụng theo phân hệ. Vui lòng click vào từng playlist và tìm video hướng dẫn sử dụng tính năng tương ứng trong phần danh sách.

FastWork WORK+

FastWork HRM+

FastWork CRM+

FastWork OFFICE+

Hướng dẫn chi tiết chấm công

Last updated