Hướng dẫn tuỳ chỉnh ẩn/hiện các cột thông tin trong bảng công

Trong Bảng quản lý chấm công, FastWork thể hiện rất nhiều trường thông tin. Có những trường thông tin cần thiết với tổ chức này, nhưng không quan trọng với tổ chức khác. Vì vậy FastWork cho phép mỗi cá nhân được tuỳ chỉnh việc ẩn/hiển cột dữ liệu trong bảng công nhằm thuận tiện trong việc theo dõi.

Bước 1: Chọ HRM -> chọn Bảng chấm công

Bước 2: Chọn Cấu hình -> Hiển thị bảng tuỳ chọn

  • Tick chọn vào những trường muốn hiển thị

  • Sau đó chọn Lưu cấu hình

Last updated