Hướng dẫn xem các trao đổi trong một quy trình công việc

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn quy trình công việc muốn xem các trao đổi

Bước 3: Chọn Trao đổi để xem báo cáo chi tiết

Tại đây anh/ chị sẽ xem được tất cả các trao đổi trong quy trình công việc. Với mỗi trao đổi sẽ cung cấp cho anh/ chị thông tin trao đổi đó được gửi từ nhiệm vụ nào.

Anh/ chị không cần phải vào từng nhiệm vụ để xem các trao đổi của nhân viên

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Chọn nhiệm vụ cần trao đổi

Bước 2: Nhập nội dung – Gửi

Last updated