Cách tìm kiếm, tra cứu nhanh chóng thông tin của nhân sự

Hướng dẫn cách tra cứu/tìm kiếm nhanh thông tin của một nhân sự nào đó trên hệ thống

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Ở giao diện hiện ra -> chọn Quản lý

Bước 3: Tại giao diện Quản lý sẽ có thông tin tất cả các nhân viên. Nhập thông tin nhân viên cần tìm vào ô Tìm kiếm nhân viên

Bước 4: Phần mềm sẽ lọc ra thông tin nhân viên -> Tìm xem ở Tab tương ứng

Bước 5: Click vào nhân viên để xem thông tin chi tiết

Last updated