Hướng dẫn điều chỉnh và phê duyệt điều chỉnh lại ngày công cho nhân viên

Nhiều khi nhân viên quên chấm công, người quản lý sẽ phải điều chỉnh lại ngày công

1. Điều chỉnh ngày công

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng chấm công

  • Hoặc:

Bước 2: Tìm tới nhân viên cần điều chỉnh → chọn vào ô ngày công cần điều chỉnh .

Bước 3: Hiển thị chi tiết ngày công của nhân viên → chọn biểu tượng bút chì để thực hiện điều chỉnh

Bước 4: Tick vào ô Điều chỉnh thông tin công làm việc

Thực hiện nhập các thông tin cần điều chỉnh. Bấm Điều chỉnh để cập nhật.

  • Ngày công đã điều chỉnh sẽ có (!)

2. Phê duyệt điều chỉnh ngày công

Bước 1: Click chọn ngày công của nhân viên đã được điều chỉnh

Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút để phê duyệt

Bước 3: Chọn Duyệt để phê duyệt ngày công đã điều chỉnh

Last updated