Hướng dẫn tạo mới báo giá

Mẫu báo giá là các thông tin liên quan đến bảng giá sản phẩm để gửi đến khách hàng, FastWork hỗ trợ thêm từng báo giá trực tiếp trên phần mềm hoặc nhập dữ liệu nhiều báo giá bằng cách nhập file excel

1. Hướng dẫn thêm mới một báo giá

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Báo giá

Bước 2: Chọn Tất cả báo giá -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin tạo báo giá mới

Bước 4: Chọn

  • Lưu và đóng: để lưu và đóng lại báo giá

  • Lưu và thêm tiếp: để lưu và thêm tiếp báo giá mới

  • Lưu và mở chi tiết: để mở chi tiết báo giá để tiếp tục hoàn thiện

  • Trong trường hợp chọn Lưu và mở chi tiết giao diện chi tiết báo giá sẽ hiện lên. Tại đây anh/ chị nhập thêm 1 số thông tin trước khi gửi báo giá. Bao gồm:

2. Hướng dẫn thêm báo giá bằng file excel

Bước 1: Từ giao diện danh sách báo giá -> chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Thực hiện tải File mẫu

Bước 3: Nhập dữ liệu file excel

Bước 4: Thực hiện chọn file dữ liệu báo giá cần đẩy lên phần mềm Chọn File -> chọn Bắt đầu tải file -> chọn Nhập dữ liệu

Last updated