Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng tài nguyên

Giúp cho người quản lý tổng hợp được một Báo cáo của một tài nguyên trong khoảng thời gian mình mong muốn về các thông tin như : Ngày, người sử dụng, mục đích sử dụng, thời gian mượn, tổng số giờ,….

Bước 1 : Để có thể chọn tài nguyên đó cho phần Báo cáo tổng hợp, ta sẽ cấu hình chọn Tài nguyên nào sẽ ở trong Nhóm báo cáo . Vào OFFICEQuản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Vào Danh mụcĐăng ký tài nguyênNhóm tài nguyên – Chọn Nhóm tài nguyên cần đưa vào Nhóm báo cáo tổng hợp

Bước 3 : Tick vào Ô Nhóm báo cáo

Bước 4 : Bây giờ ta sẽ quay lại giao diện vận hành của Tài nguyên (Booking) . Chọn phần Đăng ký tài nguyên – Chọn Tiện ích – Chọn Tổng hợp

Bước 5 : Chọn Tài nguyên nào cần tổng hợp báo cáo – Nhấn Tổng hợp để phần mềm chạy báo cáo

Bước 6 : Và đây là kết quả. Nếu muốn xuất báo cáo này về file Excel thì chọn Xuất excel bên dưới.

Last updated