Hướng dẫn xem hoạt động trong dự án

Bước 1: Vào dự án cần xem lại hoạt động

Bước 2: Chọn Hoạt động ở thanh menu bên phải màn hình

  • Toàn bộ các hoạt động liên quan đến dự án sẽ được ghi nhận lại trong hoạt động này (Thay đổi, cập nhật, sửa, xoá…)

  • Có thể tùy chỉnh thời gian để xem lại hoạt động của bộ lọc tương ứng

Last updated