Hướng dẫn xem trước thông báo nội bộ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn thông báo bạn muốn xem trước:

Bước 4: Chọn Xem trước

Last updated