Hướng dẫn tra cứu, theo dõi bảng chấm công của một nhân viên

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng chấm công

Bước 2: Từ quản lý bảng công chọn Phòng ban/Nhân viên

Bước 3: Nhập tên nhân viên cần tìm

Last updated