Cách thêm hồ sơ ứng viên lên phần mềm Fastwork

Hướng dẫn cách thêm mới các hồ sơ ứng viên lên phần mềm Fastwork để quản lý

Hiện tại phần mềm Fastwork chưa hỗ trợ tích hợp với các trang web tuyển dụng để thu thập hồ sơ tự động. Để thêm mới một hồ sơ ứng viên lên phần mềm để quản lý thực hiện như sau:

Từ menu HRM -> chọn Tuyển dụng

Tại giao diện Quản lý tuyển dụng -> chọn Hồ sơ ứng viên

Phần mềm hỗ trợ người dùng thêm mới hồ sơ ứng viên trực tiếp trên phần mềm hoặc nhập nhanh nhiều hồ sơ bằng file excel

1. Hướng dẫn cách thêm hồ sơ ứng viên trực tiếp trên phần mềm

Tại giao diện Hồ sơ ứng viên -> chọn Thêm ứng viên

Nhập thông tin cho hồ sơ ứng viên -> sau đó chọn Lưu để lưu lại hồ sơ hoặc chọn Lưu và thêm tiếp để lưu lại hồ sơ và nhập hồ sơ ứng viên khác

  • Họ và tên: Tên ứng viên tham gia phỏng vấn

  • Ngày sinh/số điện thoại/giới tính/email: Thông tin của ứng viên

  • Vị trí ứng tuyển: Lựa chọn vị trí ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng

  • Đính kèm CV/Hoặc link CV: Lựa chọn file CV của ứng viên tương ứng hoặc đính kèm link CV (nếu có)

  • Trình độ văn hóa/Chuyên ngành đào tạo/Loại tốt nghiệp/Địa điểm làm việc/Quê quán: Thực hiện lựa chọn các trường thông tin tương ứng từ danh mục đã thiết lập trên hệ thống. Các danh mục này cần thiết lập trước trong Quản trị Danh mục của phân hệ HRM

  • Trường đào tạo/Số năm kinh nghiệm/Địa chỉ thường trú: Nhập các thông tin liên quan tới quá trình đào tạo và địa chỉ của ứng viên

  • Công ty làm gần nhất: thông tin công ty ứng viên đã làm gần đây nhất

  • Nguồn ứng viên: Lựa chọn nguồn ứng viên tương ứng (Nguồn ứng viên đã được thiết lập trước trong Danh mục tuyển dụng). Việc chọn nguồn ứng viên giúp người quản lý đánh giá được chất lượng các nguồn ứng viên.

2. Hướng dẫn cách thêm hồ sơ ứng viên bằng file excel

Nếu anh/chị đã có sẵn danh sách hồ sơ ứng viên cần đưa lên phần mềm quản lý, phần mềm hỗ trợ thêm nhanh bằng file excel. Để thêm được hồ sơ ứng viên bằng file excel cần thực hiện nhập thông tin theo file mẫu quy định.

Tại giao diện Hồ sơ ứng viên -> chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Thực hiện tải file mẫu theo quy định của phần mềm

Thực hiện nhập các thông tin vào file theo trường quy định

Sau khi đã chuẩn hóa file excel theo quy định, anh/chị nhập lại file lên phần mềm bằng cách chọn nút Chọn file -> lựa chọn file đã chuẩn hóa -> chọn Bắt đầu tải file -> sau đó đợi file tải lên được 100% thì chọn nút Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên phần mềm

Với các hồ sơ ứng viên nhập trực tiếp trên phần mềm mặc định sẽ ở trạng thái Tiềm năng

Hồ sơ ứng viên nhập lên từ file excel sẽ có các trạng thái tương ứng nội dung cập nhật trong file

Ngoài hai cách thêm hồ sơ ứng viên đã hướng dẫn ở trên phần mềm còn cho phép anh/chị vào trực tiếp mục Tuyển dụng để thêm mới một hồ sơ ứng viên. Hồ sơ được thêm ở Tuyển dụng cũng sẽ được cập nhật trong phần quản lý hồ sơ ứng viên

Last updated