Cách theo dõi lịch họp theo nhân viên

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lọc theo từng nhân viên để theo dõi

Last updated