Sửa một khu vực, bộ phận trên cây đơn vị người dùng

Hướng dẫn cách chỉnh sửa một khu vực hoặc bộ phận đã có trên cây đơn vị người dùng

Trường hợp anh/chị cần điều chỉnh lại thông tin cho một Khu vực/Bộ phận thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Tại cây đơn vị bấm phải chuột vào Khu vực cần sửa -> chọn Sửa khu vực.

Bước 3: Nhập thông tin điều chỉnh sau đó chọn nút Hoàn thành để lưu lại thông tin

Để điều chỉnh lại thông tin cho một bộ phận, anh/chị thực hiện thao tác tương tự.

Last updated