Hướng dẫn phân quyền truy cập được các chức năng trên module quản lý tài sản

Để tài khoản hoặc nhóm tài khoản có thể truy cập tính năng Quản lý tài sản trên FastWork anh/ chị cần phân quyền truy cập tính năng cho tài khoản đó. Để thực hiện anh/ chị làm như sau:

1. Phân quyền cho một người dùng

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn Phân quyền -> chọn Người dùng -> chọn người dùng cần phân quyền chức năng

  • Tại tab Chức năng chọn vào chức năng tương ứng cho phép nhân viên được truy cập

  • Trong HRM sẽ có các nhóm chức năng theo các module. Anh/ chị kéo xuống phần Quản lý tài sản để chọn các chức năng tương ứng

    • Chức năng nào được phép truy cập tích (v)

    • Chức năng nào không được phép thì bỏ trống, không tích

  • Sau khi tích xong các tính năng cho phép truy cập chọn Lưu để lưu lại cấu hình

2. Phân quyền cho nhóm người dùng

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Nhóm quyền -> chọn Thêm để thêm mới một nhóm nhóm quyền

Bước 3: Sau khi thêm mới click chọn nhóm quyền mình vừa tạo, tích chọn chức năng của nhóm quyền (cột bên phải) -> ấn lưu để hoàn tất

Bước 4 : Chọn người dùng bấm Thêm -> chọn những tài khoản được phép sử dụng nhóm quyền quản lý tài sản vừa tạo -> Lưu

Last updated