Cách thêm một hồ sơ ứng viên vào kế hoạch tuyển dụng

Hướng dẫn đưa các hồ sơ ứng viên vào trong một kế hoạch tuyển dụng cụ thể nào đó

Sau khi đã quản lý các hồ sơ ứng viên trên phần mềm Fastwork, để theo dõi được các kế hoạch tuyển dụng đang diễn ra như nào, số lượng ứng viên ra sao,... anh/chị cần đưa các hồ sơ vào từng kế hoạch tuyển dụng cụ thể. Để thêm một hồ sơ ứng viên vào kế hoạch anh/chị thực hiện như sau

Từ menu HRM -> chọn Tuyển dụng

Tại giao diện Quản lý tuyển dụng -> chọn Tuyển dụng

Phần mềm hỗ trợ người dùng thêm mới hồ sơ ứng viên vào một kế hoạch tuyển dụng bằng cách thêm trực tiếp trên phần mềm, nhập nhanh nhiều hồ sơ bằng file excel hoặc lấy hồ sơ ứng viên trong mục quản lý hồ sơ tuyển dụng

1. Hướng dẫn cách thêm hồ sơ ứng viên trực tiếp trên phần mềm

Tại giao diện Tuyển dụng -> chọn Thêm ứng viên -> chọn Thêm mới

Nhập thông tin cho hồ sơ ứng viên -> sau đó chọn Lưu để lưu lại hồ sơ hoặc chọn Lưu và thêm tiếp để lưu lại hồ sơ và nhập hồ sơ ứng viên khác

  • Họ và tên: Tên ứng viên tham gia phỏng vấn

  • Kế hoạch tuyển dụng: lựa chọn kế hoạch tuyển dụng cần thêm ứng viên

  • Ngày sinh/số điện thoại/giới tính/email: Thông tin của ứng viên

  • Vị trí ứng tuyển: Lựa chọn vị trí ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng

  • Đính kèm CV/Hoặc link CV: Lựa chọn file CV của ứng viên tương ứng hoặc đính kèm link CV (nếu có)

  • Trình độ văn hóa/Chuyên ngành đào tạo/Loại tốt nghiệp/Địa điểm làm việc/Quê quán: Thực hiện lựa chọn các trường thông tin tương ứng từ danh mục đã thiết lập trên hệ thống. Các danh mục này cần thiết lập trước trong Quản trị Danh mục của phân hệ HRM

  • Trường đào tạo/Số năm kinh nghiệm/Địa chỉ thường trú: Nhập các thông tin liên quan tới quá trình đào tạo và địa chỉ của ứng viên

  • Công ty làm gần nhất: thông tin công ty ứng viên đã làm gần đây nhất

  • Nguồn ứng viên: Lựa chọn nguồn ứng viên tương ứng (Nguồn ứng viên đã được thiết lập trước trong Danh mục tuyển dụng). Việc chọn nguồn ứng viên giúp người quản lý đánh giá được chất lượng các nguồn ứng viên.

2. Hướng dẫn cách thêm hồ sơ ứng viên bằng file excel

Nếu anh/chị đã có sẵn danh sách hồ sơ ứng viên cần đưa vào trong một kế hoạch tuyển dụng trên phần mềm, phần mềm hỗ trợ thêm nhanh bằng file excel. Để thêm được hồ sơ ứng viên bằng file excel cần thực hiện nhập thông tin theo file mẫu quy định.

Tại giao diện Tuyển dụng (Danh sách ứng viên dự tuyển) -> chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Thực hiện tải file mẫu theo quy định của phần mềm

Thực hiện nhập các thông tin vào file theo trường quy định

Sau khi đã chuẩn hóa file excel theo quy định, anh/chị nhập lại file lên phần mềm bằng cách chọn nút Chọn file -> lựa chọn file đã chuẩn hóa -> chọn Bắt đầu tải file -> sau đó đợi file tải lên được 100% thì chọn nút Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên phần mềm

3. Hướng dẫn cách lấy thông tin ứng viên từ hồ sơ ứng viên

Trong trường hợp anh/chị đã đưa thông tin ứng viên lên quản lý trên phần mềm từ trước. Để thực hiện thêm hồ sơ ứng viên vào một kế hoạch anh/chị thực hiện như sau:

Tại giao diện Tuyển dụng (Danh sách ứng viên dự tuyển) -> chọn Thêm ứng viên -> chọn Lấy hồ sơ ứng viên

Thực hiện tìm kiếm tên ứng viên muốn đưa vào kế hoạch hoặc tích chọn các ứng viên theo danh sách gợi ý phía dưới

Chọn vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc, kế hoạch tuyển dụng sẽ đưa vào. Khi chọn ứng viên xong sẽ hiển thị ở trường thông tin Ứng viên đã chọn.

Nhập đủ thông tin anh/chị chọn Lưu để thêm ứng viên vào kế hoạch tuyển dụng

Last updated