Hướng dẫn trao đổi trên công việc

Để trao đổi trên công việc dang text FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

1.1. Hướng dẫn trao đổi một công việc

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần gửi trao đổi, thảo luận

Bước 3: Nhập thông tin vào phần trao đổi và nhấn Gửi

1.2. Hướng dẫn trao đổi nhiều công việc

Tại đây

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thực hiện trao đổi

Bước 3: Nhập thông tin vào phần trao đổi và nhấn vào icon gửi

  • Để thực hiện gửi thông báo cụ thể cho một người nào đó thực hiện @gán tên người cần trao đổi.

  • Nếu muốn gửi thông báo cho tất cả những người liên quan trong công việc thực hiện @Tất cả để trao đổi

  • Sau khi nhập xong nội dung -> Chọn Gửi để gửi nội dung trao đổi

  • Anh/ chị cũng có thể thực hiện đính kèm file tài liệu, hình ảnh, link liên kết trong một nội dung trao đổi

Last updated