Hướng dẫn thêm mới một công việc hiện trường

Để thêm mới một công việc hiện trường FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn phân hệ WORK -> chọn Danh sách công việc(Task)

Bước 2: Chọn Thêm công việc để thêm nhanh tên 1 công việc

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của một công việc:

Công việc hiện trường: Để tạo một công việc hiện trường cần thực hiện tích vào ô này để hiển thị thêm thông tin cấu hình liên quan tới công việc hiện trường

1. Địa điểm làm việc: nhập địa điểm làm việc và bấm ghim vị trí để phần mềm lấy được vị trí

2. Bắt buộc checkin/ checkout:

  • Bắt buộc: cần phải có checkin/ checkout thì công việc đó mới được hoàn thành

  • Không bắt buộc: không cần phải checkin/ checkout thì công việc đó cũng hoàn thành

2. Chụp ảnh khi checkin/ checkout:

  • Bắt buộc: cần phải chụp hình khi checkin/ checkout

  • Không bắt buộc: không cần phải chụp vẫn có thể checkin / checkout được

3. Check in/ check out vượt sai số

  • Bắt buộc: đúng bán kính setup cho phép thì mới checkin/ checkout được

  • Không bắt buộc: không cần đúng bán kính setup thì vẫn có thể checkin/ checkout được

4. Sai số checkin/ checkout: bán kính địa điểm đó là tối đa bao nhiêu mét (m)

5. Khu vực chấm công

  • : địa điểm này được quyền chấm công

  • Không: địa điểm này không được quyền chấm công

Bước 4: Sau khi tích chọn ô công việc hiện trường, tùy chỉnh các cấu hình liên quan tới địa điểm làm việc đã được cài đặt chung cho cả hệ thống, nếu anh/chị muốn thay đổi riêng cho địa điểm này anh/chị lựa chọn lại các trường cần thay đổi:

Sau khi điền đủ thông tin chọn Lưu để hoàn tất.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện trang chủ chọn menu Công việc

Bước 2: Chọn dấu (+) bên góc phải màn hình

Bước 3: Anh/chị thực hiện nhập thông tin cho công việc -> Tích ô Công việc hiện trường để nhập thông tin về địa điểm làm việc -> chọn Lưu để hoàn tất

Last updated