Hướng dẫn thêm mới thông báo

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM → chọn Thông báo

Bước 2: Từ giao diện thông báo chọn mục Biên tập → sau đó chọn Thêm mới

Bước 3: Tại giao diện thông báo mới điền đầy đủ thông tin, sau đó bấm:

  • Ban hành: Dùng cho những thông báo không cần người duyệt

  • Trình duyệt: Dùng cho những thông báo cần duyệt trước khi ban hành .

  • Lưu: Là lưu thông báo ở dạng bản nháp để có thể sửa lại và gửi đi sau đó.

Nội dung có thể thực hiện copy và dán một nội dung trực tiếp nếu đã biên soạn nội dung ở trên file word

  • Gửi đến: Là những người nhận thông báo đó. Anh/ chị có thể chọn tất cả hoặc từng phòng ban/người nhận.

  • Tiêu đề: Là tên của thông báo đó

  • Loại thông báo: Đối với những thông báo cần duyệt, anh/ chị phải chọn loại thông báo đã được cấu hình sẵn. Loại thông báo có bắt buộc phải chọn hay không sẽ phụ thuộc vào cấu hình trên hệ thống của khách hàng

  • Mức độ: Anh/ chị có thể chọn quan trọng hoặc bình thường cho thông báo.

  • Nội dung: Nội dung chi tiết của thông báo hoặc là nội dung vắn tắt và đính kèm file tài liệu

  • Đính kèm: Giúp bạn đính kèm file, hình ảnh hoặc file vào thông báo

  • Thăm dò ý kiến: Anh/ chị có thể thêm ý kiến cần thăm dò vào thông báo.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn ba gạch góc phải

Bước 2: Tại mục OFFICE+ → chọn Thông báo nội bộ

Bước 3: Tại giao diện thông báo hiện ra chọn dấu (+) để biên tập thông báo.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin và chọn Trình duyệt hoặc Lưu lại/Ban hành

Last updated