Cách điều chỉnh , đính kèm tệp và xóa hợp đồng

Cách điều chỉnh hợp đồng

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng ( hợp đồng có thể nằm trong Theo dõi thực hiện hợp đồng hoặc Quản lý hợp đồng) -> Bấm chọn vào Hợp đồng cần điều chỉnh

Bước 2: Bấm chọn Điều chỉnh để điều chỉnh hợp đồng

Bước 3: Nhập thông tin điều chỉnh theo loại điều chỉnh hợp đồng: Giá trị hợp đồng/Thời gian thực hiện/Nội dung hợp đồngsau đó bấm Lưu

Cách Đính kèm tệp trong hợp đồng

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần đính kèm

Bước 2: Chọn tab đính kèm->Chọn Tệp đính kèm

Bước 3: Bạn có thể tải tệp đính kèm từ máy tính hoặc đính kèm liên kết:

Cách xóa hợp đồng

Bước 1: Bấm vào Hợp đồng cần xóa

Bước 2: Bấm Xóa hợp đồng để thực hiện hợp đồng

Last updated