Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp làm thêm, tăng ca

FastWork hỗ trợ xuất ra dữ liệu số giờ làm thêm, tăng ca

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Báo cáo chấm công -> chọn Tổng hợp làm thêm, tăng ca

Bước 2: Lọc thời gian muốn xuất dữ liệu -> chọn Xuất Excel

  • Làm thêm

  • Tăng ca

Last updated