Cách xóa nhanh nhiều phiếu thu, phiếu chi

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Tick chọn vào phiếu cần xóa =>> Xóa >> Xác nhận lại lần nữa là mình có muốn xóa hay không bằng cách bấm vào Đồng ý hoặc Hủy bỏ

Last updated