Cách phê duyệt một phiếu thu, phiếu chi

TRÊN WEB

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ hoặc từ thông báo Click vào nội dung cần duyệt

Bước 2: Chọn bộ lọc Chờ duyệt >> Chọn phiếu cần duyệt

Bước 3: Bấm vào Duyệt phiếu >> nhập lý do duyệt hoặc không duyệt và xác nhận lại lần nữa là mình có muốn duyệt hay không bằng cách bấm vào Duyệt hoặc Không duyệt

TRÊN MOBILE:

Từ giao diện chính của mobile >> Sẽ thấy thông báo trên quả địa cầu >> Tick vào nội dung được thông báo >> Tick Duyệt phiếu

Xác nhận lại bằng cách nhập lý do và bấm Duyệt phiếu hoặc Hủy hoặc Không duyệt

Last updated