Chỉnh sửa thông tin tài khoản trên hệ thống

Hướng dẫn cách thay đổi thông tin một tài khoản đã có trên hệ thống

Muốn chỉnh sửa tài khoản trên hệ thống anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện chính chọn ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Chọn tài khoản cần chỉnh sửa thông tin hoặc có thể dùng ô tìm kiếm để tìm kiếm tài khoản cần chỉnh sửa.

Trường mã đăng nhập là trường không thể thay đổi khi tài khoản đã tạo. Anh/chị có thể thay đổi lại mã nhân viên nhưng mã đăng nhập sẽ không thay đổi.

Last updated