Hướng dẫn cách nhân viên gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin hồ sơ nhân sự

Khi hồ sơ nhân sự của cá nhân bị sai hoặc có những thông tin thay đổi mà bộ phận nhân sự chưa kịp cập nhật, cá nhân mỗi nhân viên có thể vào thực hiện gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin tới bộ phận nhân sự của công ty. Để thực hiện chỉnh sửa thông tin và gửi yêu cầu anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Từ phần avatar anh/chị chọn Hồ sơ của tôi

Bước 2: Tại đây anh/chị sẽ xem được các thông tin nhân sự của chính mình:

Bước 3: Chọn nút Chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa.

Lưu ý: Nút này chỉ xuất hiện với những trường thông tin cho phép nhân viên được chỉnh sửa. Do đó nếu ở tab thông tin cá nhân không thấy, anh/chị có thể chuyển sang các tab khác để thấy được nút Chỉnh sửa

Bước 4: Thực hiện chỉnh sửa thông tin sau đó chọn nút Gửi yêu cầu chỉnh sửa

Bước 5: Chọn Lưu để lưu lại các thông tin anh/chị muốn yêu cầu chỉnh sửa

Bước 6: Sau khi nhân viên gửi yêu cầu chỉnh sửa, bộ phận nhân sự sẽ nhận được thông báo. Nếu đồng ý với các thông tin chỉnh sửa thì thông tin sẽ được cập nhật trong hồ sơ nhân sự của nhân viên đó. Các thông tin chưa duyệt sẽ có dấu hỏi chấm hỏi màu đỏ trong thông tin

Last updated