Hướng dẫn tạo hợp đồng trong báo giá

Bước 1: Chọn CRM → chọn Báo giá

Bước 2: Bấm chọn vào Báo giá cần tạo hợp đồng

Bước 3: Chọn Tạo hợp đồng

Bước 4: Nhập thông tin vào trường dữ liệu trên phần mềm sau đó bấm Lưu

Last updated