Cách xem bảng thống kê phân bổ nguồn lực và lưu mẫu phân bổ nguồn lực

Để xem bảng thống kê nguồn lực được phân bổ tại mỗi cửa hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn Cơ sở cần xem bảng tổng hợp

Bước 3: Trong chi tiết cơ sở → chọn QUẢN LÝ CHẤM CÔNG → chọn Quản lý phân ca → chọn Tiện ích → chọn Bảng tổng hợp

Bước 4: Quản lý sẽ nắm được thông tin số lượng nhân viên làm việc theo:

– Số nhân viên theo từng giờ

– Số lượng nhân viên theo từng ca làm việc – Tổng thời gian làm việc mỗi ngày của từng nhân viên

Nếu bảng phân bổ nguồn lực này đã là một bảng chuẩn, chính xác bạn có thể thực hiện lưu lại thành một mẫu phân bổ nguồn lực để sử dụng về sau.

Bước 5: Để lưu mẫu phân bổ nguồn lực thực hiện chọn Tiện ích –> chọn Lưu làm mẫu phân bổ nguồn lực

Bước 6: Nhập thông tin:

– Mã mẫu: Đặt mã cho mẫu phân bổ nguồn lực

– Tên mẫu: Đặt tên cho mẫu phân bổ nguồn lực

Chọn Đồng ý để xác nhận lưu

Last updated