Cách thêm mới một văn bản đi – đến

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Trong giao diện của văn bản đến chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ các trường thông tin và ấn Lưu

Những trường thông tin cần điền là những nội dung được thể hiện trong Văn bản đến (Từ bên ngoài gửi đến)

* Lưu ý :

[ Lưu và đóng ]: Lưu lại văn bản đến vừa tạo và thoát ra giao diện văn bản đến

[ Lưu và thêm tiếp] : Lưu và tiếp tục thêm mới một văn bản đến

[ Lưu và mở chi tiết]: Lưu và mở chi tiết văn bản để xử lý tiếp

Last updated