Hướng dẫn thêm mới loại đề xuất

 • Đề xuất và phê duyệt điện tử giúp số hóa quy trình xử lý, xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý yêu cầu – đề xuất nội bộ.

 • Giúp phân luồng đề xuất: Không phải vất vả tìm và xử lý vô số các đề xuất được gửi ngẫu nhiên đến bạn từ SMS, điện thoại, Facebook... giờ đây việc xử lý công việc dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bước 1: Chọn WORK → chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Danh mục → chọn Đề xuất

Bước 3: Chọn Loại đề xuất → chọn Thêm mới

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đề xuất và bấm Tạo mới

 • Thông tin chung

  • Người nhận thông báo: Là người nhận thông báo khi loại đề xuất này được sử dụng để làm đề xuất.

  • Người thực hiện: Là người thực hiện khi loại đề xuất này được sử dụng để làm đề xuất.

  • Nội dung: Người tạo loại đề xuất có thêm nội dung, bảng chi tiết vào đề xuất.

  • Trường mở rộng: Dùng đế thêm các trường vào loại đề xuất. VD thêm trường Người làm đề xuất, Bộ phận…………

 • Trường mở rộng: Lựa chọn thêm các trường thông tin mở rộng cho đề xuất

 • Quy trình xét duyệt

  • Chỉ cần một người xét: chỉ người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt được đề xuất đó .

  • Cần duyệt đồng thời: chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó .Không cần theo thứ tự duyệt sắp đặt có nghĩa là ai duyệt trước cũng được .

  • Duyệt theo trình tự: chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó. Mặc định người hiển thị trên đầu là người được duyệt trước

Đối với Duyệt theo trình tự có thêm 3 cơ chế chọn người duyệt linh động:

 • Quản lý người đề xuất: Là quản lý trực tiếp của người làm đề xuất

 • Quản lý người duyệt trước: Là quản lý trực tiếp của người duyệt ở bước trước

 • Nhân viên bất kỳ: Là có thể linh động người làm đề xuất chọn bất kỳ người nào duyệt đề xuất này cho mình ở bước đầu

Đối với Cần duyệt đồng thờiDuyệt theo trình tự sẽ có thêm Quyền tối cao được định nghĩa là quyền mà tài khoản duyệt đề xuất không cần tuân thủ theo quy trình duyệt theo thứ tự các cấp đã cấu hình trước đó.

Phục vụ cho nhu cầu, trong trường hợp Đề xuất cần gấp không thể đợi để tuân theo các bước, các cấp duyệt được, cần một người có quyền duyệt nhanh để Đề xuất nhanh chóng được thông qua để xử lý công việc.

 • Phân quyền áp dụng

  • Phòng ban: Là phòng ban sử dụng loại đề xuất này ( không chọn phòng ban thì mặc định tất cả các phòng ban đều sử dụng được loại đề xuất này ).

  • Người dùng: Là người được sử dụng loại đề xuất này ( không chọn người dùng thì mặc định tất cả mọi người đều sử dụng được loại đề xuất này ).

 • Thiết lập quyền cập nhật đề xuất: Là phân quyền cho những người liên quan đến loại đề xuất này được làm những gì . Bạn chọn những quyền cần phân cho 4 nhóm đối tượng: Người đề xuất, người theo dõi, người xét duyệt, người nhận thông báo và ấn Lưu phân quyền.

Last updated