Hướng dẫn đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việc

Để đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần đánh giá chất lượng

Bước 3: Trong chi tiết công việc -> chọn ô "Điểm" và thực hiện cho điểm công việc

Bước 4: Kích dấu sao để thực hiện đánh giá chất lượng

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần đánh giá chất lượng

Bước 3: Nhấn vào điểm trên góc trái màn hình để tiến hành cho điểm công việc và chọn Lưu.

  • Đánh giá chất lượng bằng cách nhấn vào số ngôi sao kế bên

Last updated