Hướng dẫn cấu hình nhận thông báo KPI

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở mục Cấu hình ⇒ chọn Cấu hình nhận thông báo KPI ⇒ điền thông tin ⇒ chọn Lưu

Last updated