Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các tính năng của module Văn bản đi đến

Để một tài khoản có thể truy cập tính năng Văn bản đi đến trên FastWork bạn cần phân quyền truy cập tính năng cho tài khoản đó. Để thực hiện bạn làm như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Phân quyền ⇒ chọn Người dùng ⇒ chọn người dùng cần phân quyền chức năng ⇒ chọn vào chức năng tương ứng cho phép nhân viên được truy cập ⇒ chọn Lưu

– Chức năng nào được phép truy cập tích (v)

– Chức năng nào không được phép thì bỏ trống, không tích

Last updated