Cách phê duyệt một văn bản đi

Bước 1: Trong giao diện văn bản đi

Bước 2: Sau khi đã kiểm tra tất cả các thông tin trong văn bản đi và xác nhận đã đầy đủ thông tin pháp lý ⇒ chọn phê duyệt để chuyển trạng thái văn bản đi

Bước 3: Sau khi phê duyệt xong sẽ có phần lấy số để lấy số tự động đã thiết lập ở cấu hình văn bản

*Lưu ý: Người ký hoặc người xử lý văn bản đi có thể tạo cảnh báo Thời gian cho văn bản bằng cách.

Last updated